Lukio-opinnot jatkuvat etäopiskeluna 18.3.2020 alkaen.
Tarkempia ohjeita mm. Wilmassa ja Classroomissa.
Lähiopetusta ei järjestetä.
Yliopistojen valintakoe
Ylioppilastutkintolautakunta
Ilmoittautuminen syksyn 2020 ylioppilaskirjoituksiin 26.5.2020 asti
- ilmoittautumiskaavake Wilmassa
Opiskeluhuollon palvelut