Lukio-opinnot jatkuvat etäopiskeluna 18.3.2020 alkaen.
Tarkempia ohjeita mm. Wilmassa ja Classroomissa. 

Lähiopetusta ei järjestetä.

Ylioppilastutkinnon reaaliaineiden koepäiviä aikaistetaan viikolla koronavirustilanteen johdosta

Ylioppilastutkintolautakunta on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa päättänyt aikaistaa kevään 2020 kolmannelle tutkintoviikolle sijoitetut reaaliaineiden koepäivät niin, että reaaliaineiden kokeet kirjoitetaan jo toisella tutkintoviikolla tiistaina 17.3. ja torstaina 19.3.
Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon järjestäminen, jotta mahdollisimman moni kokelas saa tutkinnon suoritettua.

Uusi aikataulu kevään ylioppilastutkinnon jäljellä oleville koepäiville on:
ma 16.3: toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 17.3. (siirretty 24.3. päivästä): uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
ke 18.3: matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 19.3. (siirretty 26.3.päivästä): psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
pe 20.3: vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä)
ma 23.3: saamen äidinkielen koe

Kokeet järjestetään kaikissa lukioissa samanaikaisesti. Lukioiden tulee tiedottaa kokelaille asiasta mahdollisimman pian.
Lisätietoja:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/908-reaaliaineiden_koepaivia_aikaistetaan_viikolla_koronavirustilanteen_johdosta
https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi