Opettajat

Opettajainhuone, puh. 040 673 6006
Aikavuori Erja, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto
Alaperä Kari, biologia, maantiede
Gröndahl Sanna, liikunta
Hautala-Allén Teija, englanti
Hiltunen Marko, kemia, matematiikka, tietotekniikka
Ivanov Ivan, musiikki
Juntura Petra, rehtori, puh. 040 353 7092 
Juopperi Pekka, matematiikka  
Kari Janne, liikunta
Koivupuu Karoliina, ruotsi, englanti
Lind Leena, kuvataide
Pulkkinen Anni, äidinkieli 
Talonen Sami, opinto-ohjaus, puh. 040 353 7094
Tiihala Jorma, fysiikka, tähtitiede
Ylimaula Pirjo, saksa

Muu henkilökunta

Koulusihteeri Katja Suvanto, puh. 040 670 6755
Koulukuraattori Laine Tarja-Tuulikki, puh. 040 196 5852
Terveydenhoitaja, puh.  040 355 8769