Opettajat

Opettajainhuone, puh. 040 673 6006

Aikavuori Erja, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto

Alaperä Kari, biologia, maantiede

Gröndahl Sanna, liikunta

Hautala-Allén Teija, englanti

Hiltunen Marko, kemia, matematiikka, tietotekniikka

Ivanov Ivan, musiikki

Kari Janne, liikunta

Koivupuu Karoliina, ruotsi, englanti

Kuosmanen Maarit, psykologia, uskonto, filosofia

Latvala Marja, äidinkieli

Lind Leena, kuvataide

Niemitalo Helena, rehtori, puh. 040 353 7092

Pulkkinen Anni, äidinkieli (virkavapaalla)

Rantamaa Tuija, venäjä

Tiihala Jorma, fysiikka, tähtitiede

Tiihala Sirkka, matematiikka

Timosaari Sini, ranska

Veijola Jenni (virkavapaalla), opinto-ohjaus, puh. 040 353 7094

Ylimaula Pirjo, saksa

Muu henkilökunta

Laine Tarja-Tuulikki, koulukuraattori, puh. 040 196 5852

Koulusihteeri, puh. 040 670 6755